Klubnyheder

Nyhedsbrevet marts 2018

8. marts 2018, 09.31


Hej kære medlem af Lords Assembly

Så har vi skudt 2018 i gang. Det har været et par travle måneder her til at starte med for både bestyrelsen og mange frivillige. Allerførst en meget vigtig besked til alle medlemmer:

De nye lokaler er nu åbne for aktiviteter!

Følgende punkter vil blive berørt i dette nyhedsbrev:

 • Generalforsamlingen 2018
 • Vores nye hjemmeside
 • Foreningsværktøjet holdsport.dk
 • Nye lokaler
 • Åbent Hus arrangement
 • Nye aktiviteter
 • Kommende bestyrelsesmøde

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 blev afholdt d. 24. februar. Det blev en lang generalforsamling, men ikke en rekord. Der var mange punkter og informationer der skulle gives til de fremmødte medlemmer on interesserede gæster, så timerne trak ud. Generalforsamlingen medførte lidt ændringer i bestyrelsen:

 • Vores kasserer blev siddende, så Morten hænger i et par år endnu
 • Vi har sagt farvel til Kim Andreasen (tak for det store arbejde de sidste par år)
 • I byt er Anne Sofie Christiansen kommet ind og kan bidrage med nye kræfter
 • Rasmus Olesen er kommet ind som suppleant

Det blev besluttet at indføre et nyt kontingent (et basis kontingent) til en nedsat pris, hvor der til gengæld vil være brugerbetaling når man deltager i aktiviteter afholdt af foreningen. Bestyrelsen vil over den kommende tid udarbejde de nærmere detaljer omkring det nye medlemskab og sørge for at alle informeres, når det officielt sættes i værk.

Der er også indført en række vedtægtsændringer, som støtter foreningens udvidede aktiviteter og nye styringsplatform (mere herunder). Altsammen kan i læse i referatet* og de bye vedtægter, vedhæftet her.

Ny Hjemmeside

Lords Assembly har fået sig en ny hjemmeside. Den er ganske vist ikke helt afpudset, der er stadig et par børnesygdomme, nogle sider uden alt indhold og lidt opsætning vi stadig skal have på plads - men overordnet har vi den oppe at køre.

Den nye hjemmeside kan tilgås fra hele tre domæner:

www.lordsassembly.dk

www.lae.dk

www.laesbjerg.dk

Vi synes du skal tage et kig ind på siden og kom gerne med tilbagemelding, hvis du finder noget, der er helt galt. Fra hjemmesiden kan du bl.a. se kommende arrangementer i foreningen, (gen)indmelde dig i foreningen og tilmelde dig nogle af vore turneringer og arrangementer på sigt.

Nyt Foreningsværktøj

Lords Assembly er gået over til holdsport.dk for styring af vores medlemskartoteker, kontingenter, arrangementer og generel kommunikation. Hvis alt går vel, er dette vores sidste nyhedsmail rundsendt på den gammeldags manér - fremover vil det ske via holdsport, hvor det også vil være muligt for os bedre at målrette informationerne, så i alle holdes opdaterede om jeres interesser i foreningen uden at bliver overfodret med alle de andre gruppers nyheder.

I må derfor meget gerne gå ind på hjemmesiden på følgende link og melde jer til. Dette gælder også selvom i allerede er medlemmer - vi skal have ført hele medlemskartoteket ind i systemet og det vil lette klubadministratorernes arbejde væsentligt, hvis i selv skriver opdaterede data ind i systemet ved at tilmelde jer. Formanden sørger for en fin lille takkegave til de første 25 medlemmer, som melder sig til!

http://www.lordsassembly.dk/klub/lords-assembly-esbjerg/tilmelding

Med det nye holdsport kan vi gøre det meget lettere for jer, selv at følge med i foreningens dagligdag og tilmelde jer forskellige arrangementer. Vi får også meget bedre mulighed for at oprette arrangementer for folk udefra, da der kan oprettes en tilmeldingsside med betaling, som man kan tilgå udefra. Dette er et kæmpe skridt fremad mht. afholdelse af turneringer og andre events.

De Nye Lokaler

Det er forhåbentligt ikke gået mange forbi, men de nye lokaler (stort set) er klar til at blive taget i brug. Det er besluttet, at foreningens medlemmer kan begynde at bruge lokalerne og deltage i aktiviteter i lokalerne allerede nu. Nogle af rummene foregår der stadig mindre arbejder i - dette dog i form af indretning og smukkesering. Somme tider vil et af rummene derfor være utilgængeligt, men derfor har vi jo heldigvis stadig masser af plads til vores aktiviteter.

Har i lyst til at kigge ned en dag uden for åbningstiden, er det muligt at få koden til nøgleboksen

Hvis i ikke har fanget det, ligger de nye lokaler på Jernbanegade 35 1.th. På hjemmesiden ligger en lille guide til, hvordan i finder op til lokalerne. Vi arbejder stadig på at få gjort os noget mere synlige på banegården.

Der er tanker om at installere et nøglesystem til lokalerne i foreningen, som skal gøre det endnu lettere for medlemmer at få adgang derned. I den forbindelse vil der blive et antal nøglebrikker, som medlemmer kan betale et depositum for at få adgang til. Det bliver efter “først til mølle” princippet og kun for medlemmer, der er tilmeldt

Åbent hus og jubilæum

Det er planen, at der skal afholdes et åbent hus arrangement i løbet af april måned. Vi håber meget, at der er en del imellem er, som kunne tænke sig at være med i arbejdet der skal til, for at få det op at stå. Hvis det har interesse, så kan i tage kontakt til bestyrelsen.

Til det åbne hus skal der selvfølgeligt være fremvisning af alle vores dejlige aktiviteter, så folk kan få en god fornemmelse af, hvad vi i grunden går og laver. Der skal være noget promovering af de støtter vi har haft til flytningen, så de føler de har fået lidt for pengene.

Nye Aktiviteter

I forbindelse med de nye lokaler har vi også åbnet op for nye aktiviteter. Vi vil i den kommende tid kunne se en del nye ansigter i foreningen. Geek Labs har valgt at blive en del af Lords Assembly og gøre brug af vores lokaler, hvilket vil udvide vores aktiviteter med en masse IT relateret nørderi. Cosplay bliver forhåbentligt også en del af vores nye repertoire, når nogle af kommunens cosplay entusiaster tager lokalerne og vores værksted i brug.

Bestyrelsesmøde

Det næste bestyrelsesmøde afholdes d. 21. marts. Der er selvfølgeligt åbent for alle medlemmer, dog er bestyrelsen alene stemmeberettiget. Den foreløbige dagsorden lægges ud på nettet et par dage før mødet. Hvis i har ønsker til emner, der skal behandles, så skal bestyrelsen have det i hænde dagen før mødet.

Det var alt i denne omgang - håber i alle bliver glade for de nye lokaler og vil deltage aktivt i de mange nye aktiviteter vi vil byde på.

På vegne af bestyrelsen

Mvh Jakob Spicker, formand